Ne Yaptık, Neler Yapmaktayız?

Cleanglobe kurulduğu 2009 yıllından bu yana yüzlerce proje geliştirmiş, projelendirmiş veya onaylatmıştır. Onaylatılan projelerin büyük bölümünde kurulum esnasında danışmanlık ve/veya süpervizörlük hizmetleri vermiştir. Cleanglobe bu yıl, ortaklarının faaliyetleri bakımından ise, yenilenebilir enerji sektöründe 20 yılı ardında bırakmıştır. Bu süreç içerisinde, ortakları, yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce proje gerçekleştirmiştir. Şirketimiz, bilgi, tecrübe ve referanslarıyla sektördeki kaliteli duruşunu korumaktadır.