• Anasayfa
  • Proje Yönetim Süpervizörlük Hizmetleri

Proje Yönetim Süpervizörlük Hizmetleri

Özel güneş enerji santralleri için sunduğumuz Proje Yönetim/Süpervizörlük hizmeti, gerek dünyada gerekse Türkiye’de önem kazanmaktadır. Uygulama projeleri tamamlanmamış olan yenilenebilir enerji santralleri sahada en doğru, hızlı ve ekonomik şekilde kurulumu yapılabilmesi için gerekli olan yönetim işini kapsamakta olup bu kapsam eğitim ve deneyimle kazandığı bilgi ve becerileri kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

\r\n

GES kurulumu birden fazla katılımcının projede yerelmasıyla gerçekleştirilir ve her bir katılımcı projede bir veya birden fazla işlevi yerine getirebilir. GES projesinin temel katılımcıları esas olarak mal sahipleri-yatırımcılar, proje grupları, yapım yönetimciler (proje yönetimi yapan kişiler) ve inşaat yüklenicileridir. Minimum dört katılımcının olduğu GES projelerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için Proje yönetimi, tasarım aşamasından itibaren işe başlayabileceği gibi sadece sahada imalatın başlaması ile de devreye girebilir. Her iki durumda da mal sahibinin projeyi bir veya birden fazla yükleniciye vermesi, her biri ile ayrı ayrı sözleşmeler yaparak inşa ettirmesi söz konusu olabilir ki bu durumda mal sahibinin yükleniciler arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere bağımsız bir profesyonel proje yönetimini ataması kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. Proje Yönetimi’nin görevi aynı zamanda tüm süreç boyunca, maliyet yönetimi ve iş programının da yönetimi olmaktadır.

\r\n

Cleanglobe tüm bu hizmeti sunmaktadır.