• Anasayfa
  • Yenilenebilir Enerji Santral Projelendirme, Onay ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Yenilenebilir Enerji Santral Projelendirme, Onay ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Yenilenebilir Enerji Santralleri Cleanglobe tarafından, Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretime İlişkin Yönetmelik (LÜU) kapsamında ve bu yönetmelik kapsamında yayınlanan Şebeke Bağlantısı Usül ve Esasları ve diğer ilgili yönetmelik ve eklerine uygun olarak güneşten elektrik üretmek üzere tasarlanır, projeleri hazırlanır, Proje Onay Birimine (POB) sunulur, takibi yapılır ve onaylatma işlerini yapılır.